Rejestracja uczestnika

 
select

Dane firmy

select
 

Dane logowania

ZGODA NA REGULAMIN | Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem dla Uczestników Local Trends 17-18 października 2022 r.
Zgody marketingowe
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, czyli informacji, newsletterów przesyłanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i SMS/MMS na podany numer telefonu w celu przedstawienia przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. informacji dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. mojego adresu e-mail i telefonu komórkowego w celu przesyłania przez Partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i prowadzenie telefonicznego marketingu bezpośredniego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, czyli informacji, newsletterów przesyłanych przez Centrum Myśli Strategicznych dotyczących usług, oferty, informacji o organizowanych przez nie konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i SMS/MMS na podany numer telefonu w celu przedstawienia przez Centrum Myśli Strategicznych informacji dotyczących produktów, usług, oferty, informacji organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Centrum Myśli Strategicznych mojego adresu e-mail i telefonu komórkowego w celu przesyłania przez Partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i prowadzenie telefonicznego marketingu bezpośredniego.
 • Czy planuje Pan/Pani udział w Forum Rozwoju Miast?

 • Tak
 • Nie
 • Czy planuje Pan/Pani udział w Kongresie Regionów?

 • Tak
 • Nie
 • Czy planuje Pan/Pani udział w Gali wieczornej?

 • Tak
 • Nie
 • W których panelach planuje Pan/Pani wziąć udział I dnia Forum:

 • Wystąpienia inauguracyjne
 • Samorządy w nowej perspektywie finansowej
 • Współpraca rząd – samorząd – w poszukiwaniu konsensusu dla rozwoju?
 • Miasta w czasach odwrotu od net zero?
 • Samorząd neutralny dla klimatu – jak zbudować wsparcie i wdrożyć zmiany
 • Jak nowoczesny biznes wspierać może zrównoważony rozwój miast?
 • BIG DATA – rozwój oparty na faktach?
 • Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej przy współudziale samorządów jako krwiobieg transformacji cyfrowej
 • Wodór paliwem przyszłości?
 • Koncepcja Smart City – jakie elementy strategii władz lokalnych wymagają dostrojenia a co się sprawdziło?
 • Społeczeństwo Obywatelskie i Bezpieczeństwo
 • W których panelach planuje Pan/Pani wziąć udział II dnia Forum:

 • Samorząd deweloperem? Mieszkania komunalne w czasach wysokich stóp procentowych i zielonej transformacji
 • Nowa perspektywa finansowa UE a rozwój jst – inwestycje w infrastrukturę czy kompetencje społeczne
 • E-mobilność i rozwój sieci ładowania pojazdów zeroemisyjnych
 • Cyberbezpieczeństwo w JST – dobre praktyki dla samorządów
 • Rola przemysłu w kreowaniu miasta innowacyjnego. Odpowiedź na współczesne potrzeby miast przyszłości.
 • Jak zaopiekować się nowymi mieszkańcami miast? Długofalowe wyzwania związane z napływem uchodźców i polityką migracyjną.
 • Jak sprostać wysokim kosztom energii w samorządach?
 • Myśl globalnie, działaj lokalnie. Jak sfinansować zieloną transformację we wsiach, gminach i miasteczkach?
 • Wsparcie w rozwoju polskich inteligentnych miast przyszłości
 • Jak zarządzać lasami w samorządach?
 • Biogazownie w polskiej polityce ekologicznej i infrastrukturze jednostek samorządu

Administratorami danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14 oraz Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą w Sopocie, Powstańców Warszawy 18. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w Kongresie określonych w regulaminie Kongresu oraz w celach wskazanych w klauzuli zgody. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z administratorami poprzez wspólny punkt kontaktowy jakim jest wyznaczony przez MTP inspektor ochrony danych: iod@grupamtp.pl. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wiecej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Kongresem znajduje się w Regulaminie.