Rejestracja media

select
 
select
select

Dane logowania

ZGODA NA REGULAMIN | Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem imprezy
Zgody marketingowe
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, czyli informacji, newsletterów przesyłanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i SMS/MMS na podany numer telefonu w celu przedstawienia przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. informacji dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. mojego adresu e-mail i telefonu komórkowego w celu przesyłania przez Partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i prowadzenie telefonicznego marketingu bezpośredniego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, czyli informacji, newsletterów przesyłanych przez Centrum Myśli Strategicznych dotyczących usług, oferty, informacji o organizowanych przez nie konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i SMS/MMS na podany numer telefonu w celu przedstawienia przez Centrum Myśli Strategicznych informacji dotyczących produktów, usług, oferty, informacji organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Centrum Myśli Strategicznych mojego adresu e-mail i telefonu komórkowego w celu przesyłania przez Partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i prowadzenie telefonicznego marketingu bezpośredniego.

Administratorami danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14 oraz Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą w Sopocie, Powstańców Warszawy 18. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w Kongresie określonych w regulaminie Kongresu oraz w celach wskazanych w klauzuli zgody. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z administratorami poprzez wspólny punkt kontaktowy jakim jest wyznaczony przez MTP inspektor ochrony danych: iod@grupamtp.pl. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wiecej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Kongresem znajduje się w Regulaminie.